Zoznam realizovaných stavieb

 

 

 

 

 

 

1. Názov a obchodné meno objednávateľa

3. Stručný opis predmetu zmluvy

4. Cena za predmet zmluvy v EUR - skutočná

5. Začiatok poskytnutia prác

6. Koniec poskytnutia prác

7a. Kontaktná osoba objednávateľa

7b. Telefónny kontakt

 

 

1

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 30 b.j.

1 118 818,43

1.7.2004

30.6.2005

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

 

2

Parval s.r.o.

Rekonštrukcia a nadstavba Penzion pre dôchodcov

1 643 231,76

1.10.2005

31.7.2006

 

 

 

 

3

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x20 b.j.

1 686 953,14

1.11.2006

1.12.2007

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

 

4

Obec Prievaly

Výstavba nájomných bytov v obci Prievaly – 2x6 b.j.

538 673,97

1.9.2006

1.8.2007

 

 

 

 

5

Obec Bučany

Výstavba nájomných bytov v obci Bučany – 18 b.j.

792 645,29

1.8.2006

1.8.2007

 

 

 

 

6

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Bučany – 12 b.j.

540 011,95

1.1.2007

3.11.2007

Milan Bílik

0903 764 700

 

 

7

TINAMA, s.r.o.

Výstavba 6 RD v obci Dunajská Lužná

652 160,92

1.4.2007

30.11.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

 

8

Toletum s.r.o

Obytný dom 84 b.j. Hlohovec – Dolná Sihoť

2 455 162,65

1.10.2006

15.5.2008

Natália Obradovičová

0903 900172

 

 

9

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Sokolovce – 40 b.j.

1 726 083,78

1.12.2007

31.12.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

 

10

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x24 b.j. vo výstavbe

2 092 412,43

1.7.2008

30.11.2009

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

 

11

Obec Chtelnica

Výstavba nájomných bytov v obci Chtelnica – 11 a 12 b.j.

1 464 162,67

1.5.2008

30.9.2009

Stanislav Damaškovič

033 779 42 05

 

 

12

Obec Zeleneč

Obytná zóna Zeleneč 72 b.j. + TV

3 994 554,12

1.9.2008

30.6.2010

Ing. Daniela Mizerová

033 554 11 42

 

 

13

Biogenex, s.r.o.

Obytná zóna Zeleneč 20 b.j.

1 929 176,88

1.9.2008

30.4.2010

Ing. Vladimír Fančovič

0903 288050

 

 

14

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 24 b.j. vo výstavbe

1 112 309,03

1.7.2009

1.10.2010

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

 

15

Obec Lopašov

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice - vo výstavbe

125 961,60

1.10.2009

1.10.2010

Marián Bederka

 

 

 

16

Obec Dlhá

Nájomný bytový dom Dlhá 13 b.j. + technická vybavenosť vo výstavbe

248 318,80

1.6.2010

30.6.2011

Rudolf Braniša

0911 771466

 

 

17

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 48 b.j. vo výstavbe

828 636,66

1.3.2010

30.8.2011

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

 

18

Obec Voderady

22 nájomných bytových jednotiek + príslušné inžinierske siete vo výstavbe

493 126,76

1.6.2010

30.3.2011

JUDr. Marek Turanský

 

 

 

 

 

Zoznam realizovaných staveb časť 2

 

 

 

 

 

 

1. Názov a obchodné meno objednávateľa

3. Stručný opis predmetu zmluvy

4. Cena za predmet zmluvy v EUR - skutočná

5. Začiatok poskytnutia prác

6. Koniec poskytnutia prác

7a. Kontaktná osoba objednávateľa

7b. Telefónny kontakt

 

1

Vazex s.r.o.

Bytový dom Haanova ul. Bratislava-Petržalka

3 523 074,67

1.3.2003

1.6.2004

 

 

 

2

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 30 b.j.

1 118 818,43

1.7.2004

30.6.2005

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

3

Eva Haladová

Rekonštrukcia RD

36 129,92

1.3.2005

24.5.2005

Eva Haladová

 

 

4

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

82 553,99

1.1.2005

30.9.2005

Milan Boháč

 

 

5

Arkadia Marketing Ltd.

Stavebné práce v priestoroch predajne OC AUPARK

14 488,33

1.7.2005

30.9.2005

 

 

 

6

Baumit Hirocem

betonáž spevnenej plochy, oprava vodovodu a kanalizácie

27 573,55

1.9.2005

16.11.2005

Jozef Badžgoň

 

 

7

Rímsko-katolický farský úrad Narodenia Panny Márie

Rekonštrukcii kostola a kolumbária na Dlhych dieloch

33 557,87

15.8.2005

18.11.2005

 

 

 

8

PFS a.s.

Zateplenie hala Perovňa

50 412,30

1.10.2005

15.12.2005

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

9

Arkadia Marketing Ltd.

Stavebné práce v priestoroch predajne OC Shopping Palace

14 915,17

1.1.2006

21.3.2006

 

 

 

10

PFS a.s.

Oprava zateplenia strechy hala Perovňa

36 846,20

1.2.2006

5.4.2006

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

11

Parval s.r.o.

Rekonštrukcia a nadstavba Penzion pre dôchodcov

1 643 231,76

1.10.2005

31.7.2006

 

 

 

12

PFS a.s.

Oprava zateplenia strechy hala Perovňa

111 101,99

18.4.2006

31.8.2006

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

13

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

12 120,69

1.5.2006

30.9.2006

Milan Boháč

 

 

14

Karloveský športový klub

Výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom

3 994 554,12

15.7.2006

16.10.2006

Mgr. miroslav Tkáč

0905 561 520

 

15

Obec Prievaly

RekonštrukciaPrievaly

82 203,47

1.5.2006

30.8.2006

 

 

 

16

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x20 b.j.

1 686 953,14

1.11.2006

1.12.2007

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

17

Obec Prievaly

Výstavba nájomných bytov v obci Prievaly – 2x6 b.j.

538 673,97

1.9.2006

1.8.2007

 

 

 

18

Obec Bučany

Výstavba nájomných bytov v obci Bučany – 18 b.j.

792 645,29

1.8.2006

1.8.2007

 

 

 

19

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Bučany – 12 b.j.

540 011,95

1.1.2007

3.11.2007

Milan Bílik

0903 764 700

 

20

TINAMA, s.r.o.

Výstavba 6 RD v obci Dunajská Lužná

652 160,92

1.4.2007

30.11.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

21

Spoloč. vlastníkov bytov a nebyt priest Komisárky3

Zateplenie bytového domu Rača - Karpatské námestie

74 676,19

1.10.2007

30.3.2008

Viliam Bílik

 

 

22

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

36 847,32

1.1.2008

30.3.2008

Milan Boháč

 

 

23

Spoloč. vlastníkov bytov a nebyt priest Komisárky3

Obnova bytového domu Rača - Karpatské námestie - systémové poruchy

76 049,53

1.3.2008

30.4.2008

Viliam Bílik

 

 

24

Toletum s.r.o

Obytný dom 84 b.j. Hlohovec – Dolná Sihoť

2 455 162,65

1.10.2006

15.5.2008

Natália Obradovičová

0903 900172

 

25

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Sokolovce – 40 b.j.

1 726 083,78

1.12.2007

31.12.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

26

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x24 b.j. vo výstavbe

2 092 412,43

1.7.2008

30.11.2009

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

27

Obec Chtelnica

Výstavba nájomných bytov v obci Chtelnica – 11 a 12 b.j.

1 464 162,67

1.5.2008

30.9.2009

Stanislav Damaškovič

033 779 42 05

 

28

Obec Zeleneč

Obytná zóna Zeleneč 72 b.j. + TV

3 994 554,12

1.9.2008

30.5.2010

Ing. Daniela Mizerová

033 554 11 42

 

29

Biogenex, s.r.o.

Obytná zóna Zeleneč 20 b.j.

1 929 176,88

1.9.2008

30.4.2010

Ing. Vladimír Fančovič

0903 288050

 

30

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 24 b.j. vo výstavbe

1 112 309,03

1.7.2009

1.10.2010

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

31

Obec Lopašov

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice - vo výstavbe

125 961,60

1.10.2009

1.10.2010

Marián Bederka

 

 

32

Obec Dlhá

Nájomný bytový dom Dlhá 13 b.j. + technická vybavenosť vo výstavbe

20 000,00

1.6.2010

30.6.2011

Rudolf Braniša

0911 771466

 

33

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 48 b.j. vo výstavbe

40 000,00

1.3.2010

30.8.2011

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

34

BTT, s.r.o.

Rekonštrukcia územia hospodárskeho areálu

1 267 096,00

1.9.2010

30.5.2012

Peter Brezovan

 

 

35

Obec Voderady

22 nájomných bytových jednotiek + príslušné inžinierske siete vo výstavbe

10 000,00

1.6.2010

 

JUDr. Marek Turanský

 

 

 

 

Zoznam realizovaných staveb časť 3

 

 

 

 

 

 

1. Názov a obchodné meno objednávateľa

3. Stručný opis predmetu zmluvy

4. Cena za predmet zmluvy v EUR - skutočná

5. Začiatok poskytnutia prác

6. Koniec poskytnutia prác

7a. Kontaktná osoba objednávateľa

7b. Telefónny kontakt

 

1

Vazex s.r.o.

Bytový dom Haanova ul. Bratislava-Petržalka

3 523 074,67

1.3.2003

1.6.2004

 

 

 

2

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 30 b.j.

1 118 818,43

1.7.2004

30.6.2005

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

3

Eva Haladová

Rekonštrukcia RD

36 129,92

1.3.2005

24.5.2005

Eva Haladová

 

 

4

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

82 553,99

1.1.2005

30.9.2005

Milan Boháč

 

 

5

Arkadia Marketing Ltd.

Stavebné práce v priestoroch predajne OC AUPARK

14 488,33

1.7.2005

30.9.2005

 

 

 

6

Baumit Hirocem

betonáž spevnenej plochy, oprava vodovodu a kanalizácie

27 573,55

1.9.2005

16.11.2005

Jozef Badžgoň

 

 

7

Rímsko-katolický farský úrad Narodenia Panny Márie

Rekonštrukcii kostola a kolumbária na Dlhych dieloch

33 557,87

15.8.2005

18.11.2005

 

 

 

8

PFS a.s.

Zateplenie hala Perovňa

50 412,30

1.10.2005

15.12.2005

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

9

Arkadia Marketing Ltd.

Stavebné práce v priestoroch predajne OC Shopping Palace

14 915,17

1.1.2006

21.3.2006

 

 

 

10

PFS a.s.

Oprava zateplenia strechy hala Perovňa

36 846,20

1.2.2006

5.4.2006

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

11

Parval s.r.o.

Rekonštrukcia a nadstavba Penzion pre dôchodcov

1 643 231,76

1.10.2005

31.7.2006

 

 

 

12

PFS a.s.

Oprava zateplenia strechy hala Perovňa

111 101,99

18.4.2006

31.8.2006

Ing. Miroslav Málek

034-6954721

 

13

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

12 120,69

1.5.2006

30.9.2006

Milan Boháč

 

 

14

Karloveský športový klub

Výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom

3 994 554,12

15.7.2006

16.10.2006

Mgr. miroslav Tkáč

0905 561 520

 

15

Obec Prievaly

RekonštrukciaPrievaly

82 203,47

1.5.2006

30.8.2006

 

 

 

16

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x20 b.j.

1 686 953,14

1.11.2006

1.12.2007

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

17

Obec Prievaly

Výstavba nájomných bytov v obci Prievaly – 2x6 b.j.

538 673,97

1.9.2006

1.8.2007

 

 

 

18

Obec Bučany

Výstavba nájomných bytov v obci Bučany – 18 b.j.

792 645,29

1.8.2006

1.8.2007

 

 

 

19

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Bučany – 12 b.j.

540 011,95

1.1.2007

3.11.2007

Milan Bílik

0903 764 700

 

20

TINAMA, s.r.o.

Výstavba 6 RD v obci Dunajská Lužná

652 160,92

1.4.2007

30.11.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

21

Spoloč. vlastníkov bytov a nebyt priest Komisárky3

Zateplenie bytového domu Rača - Karpatské námestie

74 676,19

1.10.2007

30.3.2008

Viliam Bílik

 

 

22

Boháč Milan - BOA

Stavebné práce na halách Lieskovec

36 847,32

1.1.2008

30.3.2008

Milan Boháč

 

 

23

Spoloč. vlastníkov bytov a nebyt priest Komisárky3

Obnova bytového domu Rača - Karpatské námestie - systémové poruchy

76 049,53

1.3.2008

30.4.2008

Viliam Bílik

 

 

24

Toletum s.r.o

Obytný dom 84 b.j. Hlohovec – Dolná Sihoť

2 455 162,65

1.10.2006

15.5.2008

Natália Obradovičová

0903 900172

 

25

TINAMA, s.r.o.

Výstavba bytového domu v obci Sokolovce – 40 b.j.

1 726 083,78

1.12.2007

31.12.2008

Milan Bílik

0903 764 700

 

26

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 2x24 b.j. vo výstavbe

2 092 412,43

1.7.2008

30.11.2009

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

27

Obec Chtelnica

Výstavba nájomných bytov v obci Chtelnica – 11 a 12 b.j.

1 464 162,67

1.5.2008

30.9.2009

Stanislav Damaškovič

033 779 42 05

 

28

Obec Zeleneč

Obytná zóna Zeleneč 72 b.j. + TV

3 994 554,12

1.9.2008

30.5.2010

Ing. Daniela Mizerová

033 554 11 42

 

29

Biogenex, s.r.o.

Obytná zóna Zeleneč 20 b.j.

1 929 176,88

1.9.2008

30.4.2010

Ing. Vladimír Fančovič

0903 288050

 

30

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 24 b.j. vo výstavbe

1 112 309,03

1.7.2009

1.10.2010

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

31

Obec Lopašov

Prístavba a nadstavba Hasičskej zbrojnice - vo výstavbe

125 961,60

1.10.2009

1.10.2010

Marián Bederka

 

 

32

Obec Dlhá

Nájomný bytový dom Dlhá 13 b.j. + technická vybavenosť vo výstavbe

20 000,00

1.6.2010

30.6.2011

Rudolf Braniša

0911 771466

 

33

Obec Brestovany

Výstavba nájomných bytov v obci Brestovany – 48 b.j. vo výstavbe

40 000,00

1.3.2010

30.8.2011

Ing. Stanislv Susedka

033 5596153

 

34

BTT, s.r.o.

Rekonštrukcia územia hospodárskeho areálu

1 267 096,00

1.9.2010

30.5.2012

Peter Brezovan

 

 

35

Obec Voderady

22 nájomných bytových jednotiek + príslušné inžinierske siete vo výstavbe

10 000,00

1.6.2010

 

JUDr. Marek Turanský